Cybersenioren

Uitgestelde bijeenkomsten wegens Corona-pandemie

Rekening houdend met het feit dat onze vereniging hoofdzakelijk bestaat uit zeventigers en tachtigers.
Dat binnen de Corona-pandemie mensen in deze leeftijdscategorie tot de risicogroep behoren.
Preventieve maatregelen zoals handen wassen, het ontsmetten van voorwerpen, het minstens 1 meter afstand nemen van elkaar, goed verluchte ruimtes kunnen vaak niet ten volle worden nageleefd.
Ook de koepel van Vlaamse Ouderverenigingen adviseert seniorenverenigingen om voorlopig tot en met 31 maart 2020 alle nationale en provinciale activiteiten af te gelasten of uit te stellen.

Het bestuur is begaan met de gezondheid en het welzijn van haar leden.
Het bestuur wenst voor een optimale bescherming van haar leden zich aan te sluiten bij dit advies en besluit:

De reguliere bijeenkomsten in de bibliotheek zullen bijgevolg WORDEN OPGESCHORT tot nader bericht.

Wij volgen de actualiteit op de voet. Midden april zal worden beslist of we de genomen maatregel al dan niet zullen verlengen.
Wil je mee op de hoogte blijven welke maatregelen binnen onze eigen gemeente zijn voorzien kan je dit mee opvolgen op de gemeentelijke website van Duffel

Namens het bestuur,
Peter Somers
Voorzitter,