Cybersenioren

Lidmaatschap

Het lidgeld bevat alle aangeboden lessen, tenzij anders vermeld en een combiverzekering.

Per persoon per jaar 20€.

Dit bedrag dient gestort te worden op rekening van Cybersenioren Duffel

BE31 9731 7661 0055 - (BIC: ARSPBE22) met vermelding "lidgeld 2019"

Nieuwe leden zijn steeds welkom en kunnen de eerste maal gratis deelnemen als kennismaking.

Bij een volgende deelname zal lidgeld gevraagd worden voor het lopende werkjaar.

Verantwoordelijke lidgelden : Marilou Bauwens

Privacyverklaring